Barnehagen har 58 barn fordelt på fire avdelinger, hvor av to er rene småbarnsavdelinger. Alle avdelingene har førskolelærer i lederstillingene.

 Trollskogen_huske_stor_avrundet Trollskogen er en småbarnsavdeling med 13 barn og 4 voksne.
På Trollskogen tar vi vare på de små øyeblikkene og samler
dem til gode minner og erfaringer.
 Trollslottet_huske_stor_avrundet Trollslottet er en småbarnsavdeling med 9 barn og 3 voksne.
På Trollslottet tar vi vare på de små øyeblikkene og samler
dem til gode minner og erfaringer.
 Trollstua_huske_stor_avrundet Trollstua har 3 voksne og 18 barn i alderen 2,5 – 6 år.
På Trollstua ønsker vi å ha gode samtaler hvor de voksne lytter mer
enn prater, og undrer seg mer enn å servere ferdig svar.
 Trollhaugen_huske_stor_avrundet Trollhaugen har 3 voksne og 18 barn i alderen 2,5 – 6 år.
På Trollhaugen ønsker vi å ha gode samtaler hvor de voksne lytter mer
enn prater, og undrer seg mer enn å servere ferdige svar.