Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Det krever voksne som er villige til å ta barnas perspektiv og anerkjenne deres tanker og meninger. I arbeid med de minste barna er det viktig at personalet observerer og leser de signaler barna gir. Kroppsspråk, ansiktsuttrykk og lyder forteller oss mye om hva barna mener og har lyst til. Det menneskesyn vi har vil få konsekvenser for hvordan vi forstår barns medvirkning.

Hvordan kommer dette til syne i Kolsåstrollet?
Gjennom de voksnes evne til å se, lytte, tolke og anerkjenne.
Ved å ta tak i barns nyskjerrighet, initiativ, opplevelser og undring.
Ta oss tid til gode dialoger både med enkeltbarn og barnegruppen.
Diskuterer regler på avdelingen, lekegrupper, valg i påkledning og aktiviteter.