Stiftelsen Kolsåstrollet barnehage ble stiftet i juni år 2000. Barnehagen ble med det den første barnehagen til Forsvaret i Oslo-området. Idèen var å gi ansatte i Forsvaret et tilbud for å lette bringing/henting av barn innen kort avstand fra arbeidsplassen på Kolsås.

I forbindelse med barnehagens 10 års jubileum fikk Styret utarbeidet et skriv – et historisk tilbakeblikk på tilblivelsen av barnehagen.

Her kan du lese hele skriftet – et historisk tilbakeblikk.