Vårens prosjekt har vi kalt «meg selv i bevegelse».

Målene for prosjektet er at barna skal

  • teste ut hvordan man bruker kroppen i ulike aktiviteter
  • utvikle glede ved å bruke naturen

I april har vi fokus på ulik bevegelseslek inne i barnehagen og i idrettshallen. I mai blir det turer og aktiviteter ute i barnehagen. Prosjektet avsluttes i juni med idrettsdag og felles lunsj ute med diplomoverrekkelse. 

Her kan dere lese mer om planene for prosjektet.