Informasjon til nye barn og foreldre.

Første dag i barnehagen
Barnet vil få en tilvenningsperson og vedkommende vil møte dere i barnehagen den første dagen. Denne personen vil være hovedkontakten i barnehagen under tilvenningsperioden. Barnet er i barnehagen sammen med far eller mor i et par timer første dagen, og er med på lek og andre aktiviteter.

Videre tilvenning
Tilvenning i barnehagen må skje gradvis, og i nært samarbeid med foreldrene. Det er dere som kjenner barnet best og som kan gi oss god informasjon for å sikre at tilvenningen går best mulig. Det er viktig at mor/far er sammen med barnet de første dagene slik at barnet kan bli kjent med oss. Tilvenningsperioden varer så lenge barnet trenger dere. Vår erfaring er at dere kan begynne å gå litt etter noen dager. Det er viktig at dere alltid sier hadet når dere går, både til barnet og til personalet. Det er helt normalt den første tiden at barnet protesterer eller gråter når far eller mor forlater barnehagen. Derfor er det spesielt viktig at barnet er blitt trygg på en av de voksne i barnehagen. Vår erfaring er at får barnet aksept for sine følelser og gråte ferdig blir de fortere tilvent og samtidig en bedre relasjon til de voksne. Er dere bekymret er det bare å ringe oss.

Vi ønsker å drive tilvenningen basert på COS (Circle of security), hvor den voksne skal være trygg, sterk, klok og god.

Her er en liste over ting dere selv
må ha med i barnehagen:
– Bleier
– Våtservietter
– Salve
– En drikkeflaske til utetid
– Solkrem
– Innesko/tøfler
– Tursekk med matpakke og
drikke. Det er viktig at
sekken er god å bære.