Regjeringen foreslår å øke maksprisen til 2730,- i måneden fra 2017. Det er en økning på kr 75. Dette betyr at for et barn koster det kr 2730 + kr 100 i matpenger, altså kr 2830. For to barn blir det da kr 4841.

Du kan se mer informasjon i statsbudsjettet her:

http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2017/Statsbudsjettet-fra-A-til-A/Barnehage–foreldrebetaling/

Hvis dette går igjennom vil Kolsåstrollet barnehage øke foreldrebetalingen tilsvarende fra det trer i kraft. Dersom dette trer i kraft vil vi sannsynligvis ikke klare å sende ut korrekt faktura for januar 2017. Korrekt faktura vil derfor komme fra februar 2017.