Kolsåstrollet barnehage holder til i Kolsås Base i Bærum. Her finner du 58 barn og 17 entusiastiske voksne fordelt på fire avdelinger. Vi har en stor og variert utelekeplass med skog, gapahuk og bålplass. Vi har stor glede av prosjekter. Hvert år jobber vi med flere store prosjekter og er levende opptatt av at barna skal få spennende utfordringer og erfaringer.

I barnehagen har vi stor fokus på vår visjon, verdier og menneskesyn, og har dette som grunnlag i planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeidet vårt. Vi arbeider aktivt med verktøy for å motvirke mobbing, med relasjoner og sosial kompetanse. Vi er i pulje 1 i Bærum kommunes Tett-På satsning hvor verktøyet vårt er CLASS. Dette ligger som egen side på forsiden.

Våre verdier: Sjenerøse, entusiastiske og ansvarlige.

Kolsåstrollet barnehage er eiet av Stiftelsen Kolsåstrollet Barnehage, som består av Forsvarsmateriell, Cyfor og Najonal sikkerhetsmyndighet. Barnehagen holder til i Kolsås Base, og har egne opptakskriterier og primær opptakskrets er barn av personal ansatt i eieravdelingene i Kolsås Base.

Sekundær opptakskrets er andre ansatte på Kolsås base og ellers i Forsvaret. Deretter tar vi inn barn fra Bærum kommune fortrinnsvist i barnehagens nærmiljø. Se ellers våre vedtektene. Søknadsfrist for hovedopptaket er den samme som for Bærum kommune, 1. mars. Resten av året tar vi inn barn fortløpende. Vi tar gjerne i mot besøk om du ønsker å se barnehagen før du søker plass, men det er fint om du ringer for å avtale tid til dette.

 

Søknadsskjema Kolsåstrollet barnehage