Kolsåstrollet barnehage har i mange år arbeidet med sosial kompetanse og konflikthåndteringsmetoder. Vi mener det er det aller viktigste vi kan gi barn i førskolealder

Kolsåstrollet barnehage har i mange år arbeidet med sosial kompetanse og konflikthåndteringsmetoder. Vi mener det er det aller viktigste vi kan gi barn i førskolealder.

Et av de aller viktigste målene for barnehageansatte er å veilede barn i hvordan de skal reflektere over egene og andres handlinger og væremåter.IMG_0002
Skal vi være sikre på at det skjer en positiv sosial utvikling, er det nødvendig med bevisste holdninger og handlingeri oppdragelsesarbeidet. Voksne i barnehagen er formidlere av pro-sosiale holdninger og handlinger, etiske normer og verdier. Vi må derfor være bevisst ansvaret vårt, og hvordan og hva vi formidler av normer og verdier.

Sosial handlingsdyktighet betyr altså å kunne forstå andres ulike perspektiv og roller, kunne ta avgjørelser og samhandle med andre, vurdere problemer og løse oppgaver. Barn lærer å forholde seg til andre når de møtes direkte i lek og samspill. Vennskap må læres.

Vi arbeider med: Empati, pro-sosial utvikling, selvhevdelse, selvkontroll og lek, glede og humor.
De voksne skal være aktiv og gripe inn i konfliktsituasjoner, gjøre barnet oppmerksom på følgende av deres adferd overfor andre og ta aktiv bruk av hverdagssituasjoner. Både barn og voksne skal ulike former for konflikthåndtering slik at den blir kvalitetsstyrt.