Kolsåstrollet barnehage er eiet av Stiftelsen Kolsåstrollet Barnehage, som består av Forsvarets Logistikk Organisasjon (FLO)/Landkapasiteter, FLO/Felleskapasiteter, FLO/Informasjons- og kommunikasjonstjenester (IKT), Informasjonsinfrastruktur operasjoner (INI OPS) og Najonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Barnehagen holder til i Kolsås Base. Barnehagen har egne opptakskriterier og primær opptakskrets er barn av eieravdelingene i Kolsås Base.

IMG_4687.JPG
Kolsåstrollet har ikke samordnet opptak med kommunen, men har egne opptakskriterier hvor primær opptakskrets er barn av personal ansatt i eieravdelingene i Kolsås Base. Sekundær opptakskrets er andre ansatte på Kolsås base og ellers i Forsvaret. Deretter tar vi inn barn fra kommunen fortrinnsvist i barnehagens nærmiljø. Se vedtektene.

Søknadsfrist for hovedopptaket er den samme som for Bærum kommune, 1. mars. Resten av året tar vi inn barn fortløpende.

Søknadsskjema finner du her.

Vi tar gjerne i mot besøk om du ønsker å se barnehagen før du søker plass, men det er fint om du ringer for å avtale tid til dette.

For informasjon om åpningstider, ferie, etc klikk deg inn på praktisk informasjon.