Styret i barnehagen består av representanter fra eierne og foreldrene. Daglig leder har forslag- og møterett.

Styrets hovedoppgaver

• Økonomisk hovedansvar
  budsjett, regnskap
  foreldrebetaling
  prosjekter
større innkjøp/vedlikehold
• Strategiarbeid/ de store linjene
• Personal hovedansvar
  – rekruttering
  – lønnsjusteringer
  – oppfølging av daglig leder
• Behandling av kommunale/statlige føringer
• Hovedansvar for EBA, HMS og IKT.