Styret i barnehagen består av representanter fra eierne og foreldrene. Forsvaretmateriell har to representanter, Cyfor og Najonal sikkerhetsmyndighet har 1 hver og foreldrene har to.Daglig leder har forslag- og møterett. Styret har 4-5 møter i året.

Styrets hovedoppgaver

DSC_2023

• Økonomisk hovedansvar
budsjett, regnskap
foreldrebetaling
prosjekter
større innkjøp/vedlikehold
• Strategiarbeid/ de store linjene
• Personal hovedansvar
– rekruttering
– lønnsjusteringer
– oppfølging av daglig leder
• Behandling av kommunale/statlige føringer
• Hovedansvar for EBA, HMS og IKT.