Vi vil at alle barn skal oppleve undring og glede knyttet til matematikk og naturfag.

Det er mye tall og former i lek. Tar vi utgangspunkt i puslespill må barna se etter form, farge og mønster. De yngste leker med puttekasser hvor hele idéen er å finne ut hvor formene passer inn. Barna spiller forskjellige typer spill som oppøver tallforståelsen og se sammenhenger (terningspill/memory). Vi har mye lekemateriell som kan telles, sorteres eller grupperes. Barn sorterer som en del av leken, biler etter farge, dyr etter art eller størrelse eller klosser etter størrelser, farger eller former. Vi leser bøker med dette tema, vi leker regelleker som å høre musikk, og når musikken stopper skal man gå to og to sammen, tre og tre sammen eller andre grupperinger man kommer på. Ute leker vi med sand og vann: former, vekt og volum.

Barna får mange erfaringer med matematikk og naturfag (realfag) gjennom en barnehagedag. Borddekking og måltid byr på telling, par- kopling og begreper. I samlingsstund er det telling og kardinaltall, hvor mange er vi. Hvor mange gutter, hvor Numicon1mange jenter. Er det færre barn enn vanlig, er noen borte?

Vi må følge med på vær og temperatur for å finne ut hva vi skal ha på oss når vi skal ut. Vi sammenligner støvler i garderoben, høyde, størrelse og ”tallet under”. Vi har leke- materiell som innbyr til sortering, telling og mønstrer som perler, klosser, fargeblyanter eller bruke naturmaterialer de finner ute. Vi har en fantastisk utelekeplass som byr på naturopplevelser hver dag.

I arbeid med matematikk gjør barn erfaringer med tall, mengder, mønstre og systemer. Dette er også viktige erfaringer som barna har nytte av for å utvikle språket. De voksne setter ord på det som sees og opplever og dermed knyttes konkretene til ord. Vi snakker om mauren og maurtuen ute og leser deretter om mauren i bøker. Vi sorterer etter størrelse, form eller tema.
Frukt kan være ett tema, grønnsaker et annet. Vi trekker også inn overbegreper som det er viktig å kunne, og slik vil kunnskapen og forståelsen utvikles gjennom lek.

Barnehagen vår har en stor utelekeplass med variert terreng og mange trær. Vi har naturen tett på. Vi har også ett stamsted i vårt nærmiljø hvor det en bekk, og på vei opp til stamstedet kan vi se Kolsåstoppen.

Vi er mye ute, og det er lett for oss å følge årstidsskiftningene. Vi ser det spirer og gror om våren, vi plukke blomster, vi følger bladene på trærne, og om høsten kan vi boltre oss i enorme løvhauger. Vi løfter på steiner og finner skrukketroll, maur og andre insekter, og ved regnvær finner vi masse meitemark. Vi kan sjekke vannstand i bekken ved stamstedet. Ved snøsmelting er bekken nesten flomstor, og ved sol og tørt vær er den nesten borte. Vi pleier å se opp på Kolsåstoppen, men noen ganger er den borte i tåke. Hva er tåke?
Det er aktiv involvering av de voksne, og det sikrer at alle barn får opplevelser og erfaringer i naturen. Det blir en kombinasjon av planlagt formidling, og spontant rundt det vi ser og opplever. De voksne snakker om naturfag med naturfagspråk, og er også opptatt av å stille gode spørsmål slik at barna kan undre seg og trekke egne konklusjoner.
Ved at de voksne er tett på barna, og følger opp barnas nysgjerrighet, vil de også oppdage de barna som ikke tar så mye initiativ og stiller så mange spørsmål. De voksne vil sørge for at disse barna også får erfaringer og kunnskap.