TETT PÅ – KVALITET I BÆRUMSBARNEHAGENE

«TETT PÅ- kvalitet i bærumsbarnehagen» er et helhetlig system utarbeidet for å styrke kompetanse og kvalitet i barnehagene i Bærum kommune.

Gjennom «TETT PÅ» ønsker vi å etablere et helhetlig system for å støtte barnas utvikling og læring som bygger på nyere forskning om kvalitet i barnehagen. Målet er at de ansatte skal bli enda bedre til å fremme barnas trygghet, trivsel, læring og språkutvikling i hverdagen. Samspill med varme og stimulerende voksne er barnehagekvalitet for alle barn, og vil legge et grunnlag som all utvikling og livsmestring bygger på.

I TETT PÅ skal CLASS (CLassroom Assesment Scoring System) brukes som verktøy for å måle og forbedre kvaliteten i bærumsbarnehagen. Følgende områder, og kvaliteten på disse, blir det fokusert på: emosjonell støtte, organisering av avdeling og støtte til læring og utvikling.

Kolsåstrollet starter nå på år tre med Tett på. I år som i fjor vil vi fokusere ekstra på de sårbare barna og/eller barn i sårbare situasjoner.

Vi har nå vært gjennom alle dimensjonene to ganger, vi har arbeidet på personalmøter og planleggingsdager med å få hele verktøyet under huden på alle ansatte. Vi ser stor kompetanseheving blant alle ansatte, men vi trenger å gå gjennom dimensjonene mange ganger for å beherske dem til fulle.

Nå har både Janicke, Hanne Marit, Lotte og Hilde sertifisert seg for å kunne observere ut fra verktøyet.

Aktiviteter i TETT PÅ

I TETT PÅ skal alle ansatte bli godt kjent med de ulike kvalitetsområdene og hva som er god barnehagekvalitet. Dette skal skje gjennom ulike aktiviteter:
Felles planleggingsdager og personalmøter for alle ansatte
Sertifisering av observatører fra hver barnehage
Observasjon av avdeling og tilbakemelding
Veiledning