På Trollhaugen er vi 18 barn i alderen 2 ½ – 6 år og 3 voksne. For oss er variert lek gjennom hele dagen det viktigste. Vi ønsker at alle barna skal være trygge og glade og ha gode venner å leke med. Vi er aktive og engasjerte voksne som deltar i lek sammen med barna, både ute og inne. Vårt må er at alle de voksne skal ha gode relasjoner til alle barna på avdelingen.

Hverdagen vår består av mye humor og glede, lek og aktiviteter. Vi deler ofte barna opp i mindre lekegrupper. Dette fordi den voksne ser barna bedre i en liten gruppe samtidig som vi da kan tilpasse lek og aktivitet til hvert enkelt barn

Vi samarbeider også mye på tvers av avdelingene, noe som kommer både barn og voksne på hele barnehagen til gode.

Vi har et flott og variert uteområdet som vi bruker daglig. Oppe i leiren har vi også et fint stamsted som barna er veldig glade i. Her griller vi, klatrer i trærne, leker i bekken og snekrer.

Vår uke består blant annet av aktiviteter som gymsal, skolestartergruppe, fast turdag utenfor barnehageområdet, daglige samlingsstunder og måltider. På fredager lager vi varm mat sammen med barna.

Vi har en lys og fin avdeling som innbyr til lek og aktivitet.

Ukeplaner og månedsbrev finner du på MyKid.