På Trollskogen er det liv og røre dagen lang. Det er mye som skal oppleves, erfares og utforskes. Det er mye glede og begeistring. Det er ekstra morsomt å utforske verden sammen med noen på egen alder og størrDSC_0829else. Lek og læring går hånd i hånd.

Trygge, nærværende og lekende voksne i nært samspill med barna, gir trygghet og støtte i deres utfoldelse og utvikling. Gode relasjoner og god omsorg er det beste utgangspunktet for lek og læring.

Dagsrytmen og faste rutiner gjør dagen forutsigbar, det gir trygghet og stor mestringsfølelse for de små. Hverdagen vår består blant annet av utetid på formiddagen, samlingsstund, noen turer i nærmiljøet, måltider og hvile/søvn, og selvsagt aller, aller viktigst; vi leker dagen lang.

”Små barn- store gleder”, heter det, og det er helt sant! På Trollskogen vil vi ta vare på alle de små øyeblikkene og samle dem til gode minner og verdifulle erfaringer.

Ukeplaner og månedsbrev finner du på MyKid.