På Trollslottet er en gjeng med barn og voksne som trives godt sammen. Vi legger stor vekt på at tilvenningen skal skje på barnas premisser og det betyr at barnet selv ”forteller oss” det er blitt godt kjent og trygg på oss vokse på avdelingen. Vi arbeider aktivt med å skape gode relasjoner mellom barn/barn og barn/voksen fordi vi mener at å lære å skape gode relasjoner er det viktigste vi kan lære barn.

Vi forsøker å møte barna der de er og tar del i barnas initiativ, fantasi og undring. Vi forsøker å legge til rette for at barna blir kjent med verden rundt seg. Dagen består i variert lek og samspill hvor barna opplever mestring, nysgjerrighet og utforskning. Språk og matematikk er i fokus gjennom alle dagens gjøremål, både ute og inne, i lek, under måltidet og av/påkledning.
Vårt ordtak: ”Vi snakker på barna klærne”.

Vi har en fast dagsrytme på avdelingen noe som gjør dagen forutsigbar for de små. Det ligger mye trygghet og mestring i det å vite hva som skal skje til enhver tid. Hverdagen vår består av lek både ute og inne, turer til stamsted eller gymsal, samlingsstunder, formingsaktiviteter og lekegrupper for å nevne noe.

Små barn- store gleder”, heter det, og det er helt sant! På Trollslottet vil vi ta vare på alle de små øyeblikkene og samle dem til gode minner og verdifulle erfaringer.

Ukeplaner og månedsbrev finner du på MyKid.