Velkommen til avdeling Trollstua

 Avdeling Trollstua er en avdeling bestående av barn i alderen 2 1/2-6 år.

Hverdagen hos oss på Trollstua består av variert lek, spennende prosjekter og et stort fokus på sosial kompetanse og barns utvikling. Gode relasjoner står alltid i fokus. I tillegg til en avdeling som innbyr til godt lek og samspill, har vi et unikt uteområde som vi benytter oss av daglig. Vi er også privilegerte som har tilgang til Kolsås base sin gymsal, og har også et flott stamsted som ligger uberørt inne i leieren. Vi er glade i å være ute på tur, og har fokus på å gjennomføre alle turene og aktivitetene vi planlegger.Ute1

Inne har vi stor tro på det vi kaller for ”lekegrupper”. Her deler vi barna inn i grupper, med en voksen pr gruppe. På denne måten kommer vi tett innpå barna, og får en unik mulighet til å delta i barnas samspill. Vi har som mål å se hvert enkelt barn hver eneste dag.
En vanlig uke hos oss inneholder også aktiviteter som skolestartergruppe, fast dag for tur, varm mat som blir laget sammen med barna, samt daglig samlingsstund. I tillegg er vi en prosjektbarnehage med mange spennende prosjekter i gjære. Vi er nøye med å dekke alle områdene som står nedskrevet i Rammeplanen. Som en del av prosjektene har vi prosjektgrupper på tvers av avdelingene, som fører til et unikt samhold og en følelse av fellesskap. Hver måned har vi også fellessamlinger hvor alle avdelingene er samlet.

Vi legger stolthet i det å gjøre en god jobb, og vi gjør det lille ekstra hver dag for å strekke oss mot stjernene; noe som også er barnehagens visjon. De voksne skal være gode rollemodeller for barna hver eneste dag, og barna skal påvirke hverdagen. Vi har fokus på barnas tanker og barns medvirkning. Ingenting er tilfeldig hos oss på Trollstua!

Velkommen til oss!

Ukeplaner og månedsbrev finner du på MyKid.