Trollhaugen har 18 barn i alderen 2,5 – 6 år

Trollhaugen_huske_stor_avrundet

Telefonnummer
Mail
Pedagogisk leder 90%
Barnepleier
Assistent 80%
Assistent 30%        

6786 5282
trollhaugen@kolsastrollet.no
Janicke
Linda
Martin
Kristian

Her kan du se glimt fra hverdagen på Trollhaugen!

På Trollhaugen er vi en aktiv gjeng som liker å gjøre mange spennende ting både ute og inne. Vi leker, bygger, spiller, tegner pusler, perler, leser, har formingsaktiviteter eller er i dukkekroken. Vi forsøker å ha gode samtaler hvor de voksne lytter mer enn prater, og forsøker å undre seg mer sammen med barnet enn å servere et ferdig klart svar. Vi forsøker å tilføre leken nye elementer, slik at barna får nye utfordringer. Vår arbeidsmetode er leke- og aktivitetsgupper bestående av 4 -6 barn og 1 voksen. Denne metoden sikrer at alle barn blir både sett og hørt av voksne hver eneste dag.

Gjennom hele dagen arbeider vi med sosiale kompetanse fordi vi anser det som det aller aller viktigste å lære barn før skolestart. Barn utvikler sin språklige kompetanse gjennom alt vi gjør i barnehagen og bruker det til samtaler, løse uenigheter, i lek og undring og i gledesutrykk.

Ukedagene har sine faste opplegg med blant annet lekegrupper, gymsal, turer til stamsted og nærmiljø og førskolegruppe for de eldste barna. Dagene har sin faste rytme med aktiviteter inne og ute, samlingstund og mye tid for lek, glede og humor.

Vi forsøker å strekke oss mot stjernene gjennom å gjøre hver dag verdifull for alle barna i barnehagen.