Trollskogen er en småbarnsavdeling med 13 barn.

Trollskogen_huske_stor_avrundet

Telefonnummer
Mail
Pedagogisk leder
Pedagog 2
Fagarbeider
Assistent           

6786 5285
trollskogen@kolsastrollet.no
Hanne
Senthuri
Karen
Cem

Her kan du se glimt fra hverdagen på Trollskogen!

På Trollskogen er det mye som skal læres og erfares for små hender og føtter. De blir kjent med verden ved å krabbe eller vandre rundt og utforske alt de møter på sin vei. Språk og språkutvikling er en vesentlig del av hverdagen. Språket er i fokus gjennom alle dagens gjøremål, både ute og inne, i lek, under spising og av/påkledning.

Dagsrytmen og faste rutiner gjør dagen forutsigbar, det gir trygghet og stor mestringsfølelse for de små. Hverdagen vår består blant annet av utetid på formiddagen, turer til stamstedet eller gymsalen, samlingsstunder hver dag, formingsaktiviteter og mye lek.

”Små barn- store gleder”, heter det, og det er helt sant! På Trollskogen vil vi ta vare på alle de små øyeblikkene og samle dem til gode minner og verdifulle erfaringer.