Trollslottet er en småbarnsavdeling med 9 barn.

Trollslottet_huske_stor_avrundet

Telefonnummer
Mail
Pedagogisk leder
Assistent 80%
Assistent
Assisten 20%            

6786 5284
trollslottet@kolsastrollet.no
Hanne Marit
Allie
Ilva
Kristian

Her kan du se glimt fra hverdagen på Trollslottet!

På Trollslottet er det mye som skal læres og erfares for små hender og føtter. De blir kjent med verden ved å krabbe eller vandre rundt og utforske alt de møter på sin vei. Språk og språkutvikling er en vesentlig del av hverdagen. Språket er i fokus gjennom alle dagens gjøremål, både ute og inne, i lek, under spising og av/påkledning.

Dagsrytmen og faste rutiner gjør dagen forutsigbar, det gir trygghet og stor mestringsfølelse for de små. Hverdagen vår består blant annet av utetid på formiddagen, turer til stamstedet eller idrettshallen, samlingsstunder hver dag, formingsaktiviteter og mye lek.

”Små barn- store gleder”, heter det, og det er helt sant! På Trollslottet vil vi ta vare på alle de små øyeblikkene og samle dem til gode minner og verdifulle erfaringer.