Viktige beskjeder til personalet må ikke sendes over mail. De pedagogske lederne er sjelden på mail i løpet av deres bundne arbeidstid.

Daglig leder Hilde Haug-Svendsen Kontor: 67 86 52 81
Mobil:   99 25 70 36
hilde@kolsastrollet.no
Trollskogen Telefon: 67 86 52 85
trollskogen@kolsastrollet.no
Trollslottet Telefon: 67 86 52 84
trollslottet@kolsastrollet.no
Trollstua Telefon: 67 86 52 83
trollstua@kolsastrollet.no
Trollhaugen Telefon: 67 86 52 82
trollhaugen@kolsastrollet.no