Vi har valgt å fokusere på verdier og menneskesyn i det daglige arbeidet med barn, og la det ligge til grunn for alt hva vi gjør i jobben vår. Vi ønsker at verdiene skal være levende og bruker disse derfor aktivt i veiledning - både av barn og personal. Det er spennende å fokusere på verdier, fordi det må føre til refleksjon og dermed voksne med mer bevisste holdninger og handlinger.

Visjon:
Vi skal strekke oss mot stjernene for å gjøre hver dag verdifull.

Verdier:
Sjenerøse Entusiastiske AnsvarligeFrilagt huske lav.png

Menneskesyn: 
”Lik respekt for alle, både barn og voksne”
”Vær med andre slik du ønsker andre skal være mot deg”

I Kolsåstrollet jobber vi aktivt med visjon, verdier og menneskesyn, både når det gjelder barn, foreldre og personal. Disse er stadig oppe til refleksjon, noe som fører til at vi blir mer bevisste i våre holdninger og handlinger.

Visjonen, verdiene og menneskesynet vårt er grunnlaget for både planlegging, gjennomføring og vurdering.

Lenke til hvordan arbeid med verdier synliggjøres i barnehagen.